Användarvillkor

1. Villkor

Genom att få tillgång till Svenska Fitnessakademin accepterar du dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och regler och är överens om att du är ansvarig för att du följer respektive. Om du inte godkänner några av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Allt material tillhör Svenska Fitnessakademin och skyddas av gällande upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Användarlicens

1. Genom att få tillgång till Svenska Fitnessakademin beviljas du tillfälligt tillstånd att ladda ner en kopia av möjligt nedladdningsbart material på skolans hemsida för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:

1. modifiera eller kopiera materialet
2. Använd materialen för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
3. försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på Svenska Fitnessakademinwebbplats
4. ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller
5. överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server
s

2.Licensen kommer automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av Svenska Fitnessakademin när som helst. När du avslutar din visning av gällande material eller vid uppsägningen av denna licens måste du, om inget annat blivit specificerat, förstöra allt nedladdat material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

Material på Svenska Fitnessakademins hemsida tillhandahålls "som det är." Svenska Fitnessakademin ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar Svenska Fitnessakademininte, eller lämnar några upplysningar om, noggrannheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

Svenska Fitnessakademin ämnar inte att ersätta klinisk vård, och ej heller behandling av sjukdomstillstånd eller skada. Rådgör alltid med din doktor och följ doktorns råd.

4. Begränsningar

Svenska Fitnessakademinär under inga omständigheter ansvarig för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott, hälsovådliga skador eller besvär på kropp eller hälsa) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på Svenska Fitnessakademins webbplats, även om Svenska Fitnessakademin eller en behörig av Svenska Fitnessakademin har underrättats muntligen eller skriftligen om eventuella skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar kanske inte för dig.

5. Revisioner och Errata

Material som visas på Svenska Fitnessakademins hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Svenska Fitnessakademingaranterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Svenska Fitnessakademinkan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. Svenska Fitnessakademin gör dock inte något åtagande att uppdatera materialet.

6. Länkar

Svenska Fitnessakademin har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte godkännande av Svenska Fitnessakademin. Användning av sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

7. Ändringar av användarvillkoren för webbplatsen

Svenska Fitnessakademin kan när som helst ändra användarvillkoren för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Gällande lag

Eventuella krav som hänför sig till Svenska Fitnessakademins hemsida ska regleras av webbplatsens hemlands lagföring utan hänsyn till nationella lagkonflikter.